Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja Techniczno-Informatyczna, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-ETI-S.I.35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Edukacja techniczno-informatyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Biotechnologii
ul. Kardynała Kominka 6a,
45-032 Opole
pokój 211
tel.
77 401 6050

iisib@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu
09:00-15:00
Adres WWW http://www.iisib.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (22.08.2020 00:00 – 02.10.2020 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria obróbki obrazów i poligrafii

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna  przeznaczony jest dla młodych i kreatywnych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z budowaniem wizerunku marki, fotografią użytkową, grafiką komputerową, poligrafią oraz kreatywnym zarządzaniem projektami. Kierunek jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie profesjonalnego i nieszablonowego podejścia do projektów graficznych, planowania oraz skutecznego budowania wizerunku marki.

Absolwent studiów inżynierskich, uzyska szeroko profilowaną wiedzę o tym jak tworzyć grafiki reklamowe, systemy identyfikacji wizualnej, grafikę wydawniczą, typografię, zarządzać kampaniami reklamowymi, realizować złożone projekty w pracy zespołowej, kreatywnej edycji obrazu w praktyce rynkowej, fotografii w komunikacji wizualnej oraz zdobędzie niezbędne kompetencje do podjęcia pracy między innymi w agencjach reklamowych i interaktywnych, mediach, wydawnictwach, działach marketingu i promocji, firmach fotograficznych, informatycznych oraz własnym biznesie.

Opis

Studia zorientowane są  na zagadnienia w dziedzinach medialno-reklamowych, wydawniczo-poligraficznych, przemysłowo-gospodarczych, informatyczno-komunikacyjnych i innych. Kształcone i wypracowywane są również umiejętności analizy, projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach medyczno-biologicznych, inżynierii i zarządzania informacją oraz wiedzą, systemów informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny i zarządzania jakością i bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w tym w sektorze MŚP, i nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego. Absolwent będzie posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone z zachowaniem standardów jakościowych, ściśle związanych z technologiami i procesami informacyjnymi i poligraficznymi. Edukacja Techniczno-Informatyczna tworzy pion informacyjno-technologiczny we wszystkich współczesnych systemach produkcyjnych, komunikacyjnych, zarządzania, transportu, energetyki, kontroli, pomiarów itp. W połączeniu z metodami multimediów i poligrafii cyfrowej, technologie te stają się podstawą informacyjną wielu dziedzin współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Rynek pracy wysoko rozwiniętych gospodarek na całym świecie, potrzebuje specjalistów z wyższym wykształceniem, potrafiących być kompetentnymi projektantami i zaawansowanymi użytkownikami, radzącymi sobie ze współczesnym sprzętem, oprogramowaniem i algorytmiką zagadnień z grafiki komputerowej, technologii projektowania dokumentów internetowych, opracowania, analizy, obróbki i rozpoznawania obrazów cyfrowych, fotografii cyfrowej, tworzenia i eksploracji tekstów z jednocześnie posiadanymi umiejętnościami zarządzania zespołami w projektowaniu i produkcji. Dziedzina grafiki i poligrafii cyfrowej rozwija się bardzo dynamicznie i ma szerokie perspektywy. Kierunek studiów stwarza warunki do przygotowania i skutecznego osiągnięcia wymaganych kwalifikacji oraz czyni z absolwentów, aktywnych i konkurencyjnych uczestników rynku pracy jako kadry inżynieryjnej. Takie przygotowanie kadr zapewnia Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, a z dodatkowymi certyfikatami jakie oferuje katedra naszym absolwentom, staną się oni na pewno konkurencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych certyfikatów umiejętności oraz kompetencji zewnętrznych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zawodowych. Plany i siatki studiów są skonstruowane w sposób adaptowany do kierunków drugiego stopnia, co ułatwia studentom podjęcie studiów na drugim kierunku równolegle lub kontynuację studiów na drugim stopniu.

Stała współpraca z przemysłem poligraficznym oraz wydawnicznym nauczycieli przedmiotów zawodowych gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz maszyn.

 

Co można robić po studiach?

Nasz absolwent będzie radził sobie z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany zostanie do administrowania i obsługi systemów informatycznych związanych z obróbką informacji i oprogramowania specjalistycznego stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości. Dobrze sprawdzi się w pracach wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych i interaktywnych
 • działach marketingu i promocji
 • administracji systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym
 • w szkołach i na uczelniach
 • wydawnictwach
 • firmach fotograficznych
 • mass mediach
 • administracji samorządowej i rządowej 
 • branża PR
 • w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych

 

Podejmując naukę na tym kierunku i na tej specjalności, studenci zapewniają sobie wysoką jakość kształcenia dzięki wysokiemu standardowi nauczania poprzez odpowiednią kulturę techniczną opartą na wiedzy, świadomości i odpowiedzialności pracowników akademickich. Katedra ma wieloletnie tradycje prowadzenia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna  a losy większości dotychczasowych absolwentów świadczą o trafności ich wyboru studiów w tym kierunku, możliwości dobrego startu i osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym.

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały”, w Kole Naukowym „Studencka”. Biorą aktywny udział w pracach naukowych, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają również możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury, sztuki oraz nauki. Studenci też rozwijają swoje zainteresowania w ramach współpracy z ZPO Centrum Kształcenia Praktycznego, w kołach technicznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, komputerowych, projektowych itp. Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach partnerskich.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie, jednostopniowe (3,5 - letnie), stacjonarne, niestacjonarne. Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich II stopnia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna można uzyskać w sekretariacie Instytutu Biotechnologii:
Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

Telefon kontaktowy

Telefon: (+48) (77) 401-6050/6070 zadzwoń

Adres e-mail 

iisib@uni.opole.pl

 

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości  języka polskiego odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

 ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pok. 211

Strona internetowa

 http://iisib.wpt.uni.opole.pl/

 https://uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

Facebook

facebook.com/eti.uni.opole/

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 informatyka lub matematyka pisemna

poziom podstawowy 0,45
poziom rozszerzony 0,60
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu
* przedmioty do wyboru: matematyka, informatyka (mogą być wykorzystane jednokrotnie) j.obcy, chemia lub fizyka.

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 informatyka lub matematyka część pisemna matury 0,60
ocena końcoworoczna * 0,35
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna * 0,25

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
** przedmioty do wyboru: matematyka, informatyka (mogą być wykorzystane jednokrotnie), język obcy, chemia lub fizyka.