Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 8-PRK-EART-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 45
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wrocławska 4,
45-707 Opole
tel. (77) 40 300 58;
tel. (77) 40 300 59
e-mail: Sekretarz Rekrutacji: sztuka@uni.opole.pl;
dziekanatwsz@uni.opole.pl;
Godziny otwarcia sekretariatu pon.-pt.: 09:00-13:00
Adres WWW http://sztuka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (22.08.2020 00:00 – 02.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Sztuka na Uniwersytecie Opolskim

Wydział Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki. 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (historia sztuki, teoria kultury, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, socjologii kultury),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
 • program kształcenia: siatka programu studiów 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w maksymalnie 12-osobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem i pełne wykorzystanie wyposażenia poszczególnych pracowni.
Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.

Działalność studencka

Przy Wydziale Sztuki działa Akademickie Koło Artystyczne (AKA), którego celem jest rozwijanie artystycznych i pedagogicznych zainteresowań studentów poprzez uczestnictwo w warsztatach twórczych, plenerach, sympozjach, wykładach. Członkowie AKA są organizatorami i animatorami własnych przedsięwzięć artystycznych (wystaw, warsztatów artystycznych, pokazów i innych wydarzeń kulturalnych).

Wydział Sztuki stale poszerza zakres współpracy z uczelniami w kraju i za granicą w celu umożliwienia studentom nauki (przez semestr lub rok) w innej uczelni.

Działamy w programie MOST, a w ramach Erasmus+ współpracujemy z następującymi uczelniami zagranicznymi:

Universitat de Barcelona (Hiszpania)

Universidade do Porto (Portugalia)

Accademia Di Belle Arti Di Carrara (Włochy)

Hochschule Trier (Niemcy)

Ostarvska Univerzita (Czechy)

Silesian University of Opava (Czechy)

Mimar Sinan Fine Arts University (Stambuł, Turcja)

Eskisehir Osmangazi Universitesi (Turcja)

Hasan Kalyoncu University (Gaziantep, Turcja)

Goce Dolcev University of Stip (Macedonia) 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.
Można też kontynuować naukę na II stopniu studiów (dwuletnie studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu: magister sztuki)

Szczegółowe informacje o studiach można także uzyskać w Sekretariacie i Dziekanacie Wydziału Sztuki:
ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 40 300 58; (77) 40 300 59
e-mail: sztuka@uni.opole.pl; alubczynska@uni.opole.pl; malgorzata.latacz@uni.opole.pl; lub na stronie interenowej Wydziału Sztuki: www.sztuka.uni.opole.pl 

Studenci niepełnosprawni

Budynek Wydziału Sztuki jest przystosowany do studiowania dla osób niepełnosprawnych. Jest wyposażony w szybką windę, platformy schodowe i toalety dla niepełnosprawnych. 

Terminy rekrutacyjne

Dla I tury naboru na I stopień studiów

18.08.2020 (wtorek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio.

Portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

20.08.2020 (czwartek) godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio

21.08.2020 (piątek) po godzinie 13.00 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

28.08.2020 (piątek) egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców

03.09.2020 ogłoszenie listy przyjętych na studia

 

Dla II tury naboru na I stopień studiów

22.09.2020 (wtorek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio.

23.09.2020 (środa) godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio

 

 

02.10.2020 (piątek) ostateczny termin rejestracji i składania portfolio.

06.10.2020 (wtorek) godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio

Portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

24.09.2020 egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców

16.10.2020 - ostateczny termin zakończenia rekrutacji

 

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

 

Dla I tury naboru na I stopień studiów

24.08.2020 – 02.09.2020 r. komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. 

02.09.2020 do godz. 15.00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

 

Dla II tury naboru na I stopień studiów

25.09.2020 - 14.10.2020 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów.

 

Wymagania rekrutacyjne: przegląd cyfrowej dokumentacji prac

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
przegląd cyfrowej dokumentacji prac* 1

* Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.):

 • prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.) 

 • prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, 
maksimum 15 szt.) 

 • notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej 
edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie 
musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www. 


Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików. 


 • nota biograficzna w formacie PDF 

 • plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. 
(wymiar dłuższego boku) 

 • pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280x720 lub FullHD 
1920x1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB