Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edytorstwo, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-ED-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Edytorstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 24; parter
45-040 Opole,
tel. 77 54 15 924
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00
Adres WWW http://wfil.uni.opole.pl
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Czego uczy się na kierunku Edytorstwo?

Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą w przyszłości zajmować się zawodowo redakcją tekstów, składem czy też obróbką graficzną publikacji; osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie redakcji, składu i projektowania. Student ma wiedzę w zakresie:

 • zasad edycji tekstów dawnych i nowych;
 • technicznego opracowania tekstów z użyciem profesjonalnych programów edytorskich;
 • dokonywania adiustacji i korekty różnych typów tekstów;
 • projektowania graficznej strony tekstu;
 • infografiki i grafiki komputerowej;
 • liternictwa i estetyki;
 • komunikowania się i funkcjonowania informacji w cyberprzestrzeni;
 • przepisów prawa autorskiego i wydawniczego;
 • korzystania ze źródeł informacji;
 • mechanizmów funkcjonowania rynku i marketingu wydawniczego;
 • teorii tekstu.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w następujących obszarach kształcenia do wyboru:

 • Zarządzanie wydawnictwem - przygotowuje studenta do pracy w charakterze kierującego wydawnictwem i organizującego jego pracę; pozwala na zakładanie własnych biur wydawniczych i redakcyjno-korektorskich. 
 • Projektowanie publikacji - przygotowuje studenta do pracy w charakterze edytora, redaktora, korektora w nowych mediach i w mediach tradycyjnych (np. prasa, radio).

Działalność studencka

Studenci kierunku Edytorstwo mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców, .

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie edytorstwa i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci kierunku Edytorstwo (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • wydawnictwach, 
 • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury
 • archiwach, 
 • branży PR,
 • reklamie. 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Edytorstwo może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska II stopnia. 

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Przedmiot do wyboru: język obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem języka polskiego.