Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

English Philology - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-EP-S.L.3.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów English Philology
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius, pl. Kopernika 11,
pok. 201, 203; 2. piętro;
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 - 15.00
Adres WWW http://eppp.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA PROFILU PRAKTYCZNYM

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy, studiuj na kierunku English Philology o profilu praktycznym, na poziomie studiów licencjackich, w języku angielskim. Uniwersytet Opolski we współpracy z lokalnymi firmami i organizacjami biznesowymi stworzył innowacyjny program, który umożliwia studentom połączenie ich rozwoju akademickiego z praktycznym zastosowaniem wiedzy i umiejętności w otoczeniu biznesowym. Studenci uczą się, jak funkcjonować w międzynarodowej firmie produkcyjnej, rozwijając swoje umiejętności w zakresie analizy, planowania, zarządzania, ekonomii lub informatyki. Uczą się używać języka angielskiego w mowie i piśmie na zaawansowanym poziomie C1. Program studiów obejmuje kilka tematów biznesowych, takich jak zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, logistyka, handel międzynarodowy i prawo handlowe, negocjacje biznesowe, czy budowanie relacji w świecie biznesu, aby wymienić tylko kilka. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej.

 Studia licencjackie kończą się obroną licencjacką i uzyskaniem stopnia licencjata.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich wspiera i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym i językowym. Ponadto studenci uczą się bezpośrednio od praktyków w dziedzinie biznesu i organizacji. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo wyremontowanym zabytkowym budynku Collegium Maius wyposażonym w nowoczesną technologię audiowizualną. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego zbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i czasopism poświęconych nauczaniu). Dodatkowo studenci mogą wziąć udział w wizytach w fabrykach, firmach lub korporacjach w celu wzbogacenia swoich praktycznych umiejętności. Atutem profilu praktycznego od 2019-2020 są dwa pełne semestry – na łączną liczbę 960 godzin, spędzone na praktykach zawodowych w wybranych przez studentów firmach.

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą zapisać się na program wymiany studentów Erasmus + oferowany przez Uniwersytet Opolski, który umożliwia studiowanie za granicą przez semestr lub dwa, rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poznawanie kultury obcego kraju i zdobywanie wiedzy zawodowej za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr. Studenci mogą również uczestniczyć w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staż za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 1 stopnia na kierunku English Philology o profilu praktycznym mogą szukać zatrudnienia w małych, średnich lub dużych firmach produkcyjnych, jednostkach projektowych i administracyjnych oraz przedsiębiorstwach prywatnych, korporacjach, instytucjach biznesowych, w działach planowania, logistyki lub produkcji i zarządzania projektami przedsiębiorstw, szczególnie tam, gdzie niezbędnym elementem kwalifikacji jest znajomość języka angielskiego w tym biznesowego na poziomie C1. Nasi studenci kończą studia z zaawansowanymi umiejętnościami komunikacji w tematach biznesowych w języku angielskim w mowie i piśmie, umiejętnością wyszukiwania informacji z różnych źródeł, analizowania i syntezy informacji oraz efektywnej pracy zarówno niezależnie, jak i w zespołach. Studia licencjackie przygotowują również kandydatów na studia podyplomowe w podobnej dziedzinie, np. Angielski biznesowy lub inne specjalizacje językowe i administracyjne.

ZASADY KWALIFIKACJI

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język angielski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

"KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język angielski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.


.