Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

English in Public Communication, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-EPC-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów English in Public Communication
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 70
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius, pl. Kopernika 11,
pok. 201, 203; 2. piętro;
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Adres WWW http://epc.wfil.uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

 Program licencjacki English in Public Communication stanowi doskonałą okazję dla studentów, którzy chcieliby stawić czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy w coraz bardziej globalnym społeczeństwie. Program studiów oferuje zintegrowane podejście do komunikacji publicznej w takich dziedzinach, jak polityka, kultura, społeczeństwo, zarządzanie, biznes i technologia.

Wszystkie kursy oferowane w ramach programu są prowadzone w języku angielskim. Praktyczne kursy języka angielskiego obejmujące czytanie, słuchanie, mówienie i gramatykę mają na celu rozwój umiejętności językowych studentów i pomoc w osiągnięciu wysokiego poziomu biegłości w języku angielskim (C1). Przedmioty przewodnie, w tym komunikacja publiczna i public relations, kulturoznawstwo i media, perswazja i retoryka, komunikacja międzykulturowa, rozwijają i poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie analizy różnych sytuacji komunikacyjnych, zarządzania informacjami i tworzenia skutecznych komunikatów w różnych mediach. Co więcej, w ramach programu studiów studenci mogą wybrać ścieżkę edukacyjną poprzez kursy fakultatywne, które dodadzą kompetencji do ogólnego wykształcenia akademickiego i poszerzą ich perspektywy zawodowe. Program studiów EPC oferuje takie moduły do wyboru, jak: angielski w biznesie, angielski w mediach i angielski i polski jako język obcy.

English in Public Communication to innowacyjny program studiów opracowany we współpracy z wieloma naukowcami reprezentującymi różne dziedziny studiów – między innymi językoznawstwo, nauki polityczne, komunikacja społeczna. Dzięki temu oferowane kursy są prowadzone przez wysoce doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w danej dyscyplinie. Ponieważ program studiów stanowi kompleksowe podejście do komunikacji publicznej, nie tylko zapoznaje studentów z szeregiem zagadnień teoretycznych, ale, co ważniejsze, ma na celu zwiększenie zdolności komunikacyjnych. W szczególności studenci nauczą się skutecznie komunikować w języku angielskim przy użyciu różnych technologii i rozwiną swoje umiejętności współpracy z innymi. Ponadto będą mieli możliwość rozpoznania, zwiększenia i wykazania swojego potencjału przywódczego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. W roku akademickim 2021-2022 planowane są zajęcia w formule hybrydowej. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia licencjackie kończą obroną pracy licencjackiej oraz stopniem licencjata. Licencjackie studia na kierunku English in Public Communication przygotowują kandydatów do studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

 Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesnej sali komputerowej z kilkunastoma stanowiskami. Nasza biblioteka i czytelnia oferuje dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Posiadając tytuł licencjata i będąc dobrze wyszkolonymi profesjonalnymi komunikatorami z doskonałą znajomością języka angielskiego, nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szerokim zakresie dziedzin związanych z komunikacją publiczną, takich jak reklama, dziennikarstwo, wydawnictwo, public relations i sprawy publiczne, komunikacja biznesowa, marketing i edukacja. Mogą być również zatrudnieni w administracji publicznej na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub pracować dla instytucji kultury, korporacji lub organizacji pozarządowych.

ZASADY KWALIFIKACJI

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język angielski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język angielski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.


.