Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Germanistik, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-FG-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Germanistik
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe niemiecki
Limit miejsc 40
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 201, 203; 2.piętro
45-040 Opole,
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://ger.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Studia na kierunku Germanistik dostosowane są do realnych potrzeb rynku pracy, a jednocześnie spełniają oczekiwania i zainteresowania studiujących. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia studentom odpowiedni poziom nauczania i pomaga zdobywać im wykształcenie, dzięki któremu są  konkurencyjni na trudnym rynku pracy. Studenci mają możliwość podniesienia kompetencji językowych, uzyskują przygotowanie ogólnohumanistyczne, pogłębiają wiedzę o języku niemieckim, realiach, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Studenci zdobywają kompetencje ukierunkowane na dany zawód: np. tłumacza, opiekuna klienta niemieckojęzycznego czy nauczyciela

Czego uczy się na germanistyce?

Od drugiego semestru studenci kierunku Germanistik poza obligatoryjnymi przedmiotami z kanonu filologicznego mają możliwość dokonania wyboru spośród następujących modułów tematycznych zgodnie z własnymi preferencjami:

TRANSLATORIK - moduł przedmiotów translatorycznych, przygotowujących w sposób szczególny do wykonywania zawodu tłumacza; studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu przekładu tekstów ogólnych, literackich i specjalistycznych, tłumaczeń pisemnych i ustnych (a vista i konsekutywnych)

DEUTSCH IN RECHT UND WIRTSCHAFT - moduł "język niemiecki w prawie i gospodarce" umożliwiający zdobycie podstawowej wiedzy w obrębie wybranych zagadnień z dziedziny prawa i ekonomii oraz praktycznej znajomości języka niemieckiego w rejestrach specjalistycznych prawniczym i ekonomicznym

ERWEITERTES ENGLISCH - moduł rozszerzonej nauki języka angielskiego, który daje możliwość uzyskania dodatkowo wysokich kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz podstawowej orientacji w kulturze i historii Anglii i USA, literaturze angielskiej i amerykańskiej oraz gramatyce języka angielskiego.

- DEUTSCHDIDAKTIK  – moduł uzupełnia kanon filologiczny kierunku o zajęcia z zakresu dydaktyki i metodyki języka niemieckiego, psychologii rozwojowej, pedagogiki i kultury krajów niemieckojęzycznych w dydaktyce języka niemieckiego,  stanowiąc tym samym stabilne podwaliny pod uzyskanie uprawnień do nauczania języka niemieckiego podczas kontynuacji studiów. Do uzyskania uprawnień nauczycielskich konieczne jest późniejsze ukończenie studiów II stopnia na kierunku Germanistik .  

Działalność studencka

Co wyróżnia germanistykę na UO?

 •  kształcimy na najwyższym uniwersyteckim poziomie
 •  angażujemy studentów w projekty naukowe
 •  dopasowujemy programy studiów do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
 •  traktujemy studentów po partnersku
 •  umożliwiamy wyjazdy zagraniczne i praktyki (stypendia, kursy językowe, wyjazdy studyjne)
 •  współpracujemy z placówkami oświatowymi w regionie (licea, gimnazja i przedszkola)
 •  animujemy studentów do udziału w licznych szkoleniach
 •  wspieramy działalność Koła Naukowego Germanistów
 •  zapewniamy naszym studentom kontakt z największymi osobowościami świata kultury i nauki
 •  współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami germanistycznymi
 •  w uzasadnionych przypadkach umożliwiamy studentom studiowanie wg indywidualnej organizacji studiów (IOS)
 • dysponujemy bogato wyposażoną biblioteką

Sylwetka absolwenta

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów). Na podstawie złożonego egzaminu licencjackiego absolwenci uzyskują tytuł licencjata germanistyki i posiadają kompetencje językowe na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 Kontynuowanie nauki na studiach II stopnia

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci z tytułem licencjata mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku GERMANISTIK.

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://ger.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30
2 język niemiecki pisemna

poziom podstawowy 0,525
poziom rozszerzony 0,70

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język niemiecki część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka niemieckiego.