Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie publiczne - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 12-PRK-ZP-S.L.3.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów Zarządzanie publiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309 ( 9-31.08.2021 r. , pok. 13),
tel. 721 575 451 ,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.uni.opole.pl
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek Zarządzanie publiczne odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi. Daje studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pomogą im skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności, przede wszystkim jeśli chodzi o znalezienie pracy w sektorze administracji, biznesie oraz w organizacjach pozarządowych (NGO). Zarządzanie sobą, grupą, instytucją czy też dostępnymi zasobami, w tym czasem, jest niezwykle ważne, co pokazują ścieżki rozwoju zawodowego naszych studentów.

Główny nacisk w programie studiów kładziemy na praktyczne kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. Prowadzącymi przedmioty na kierunku są – oprócz nauczycieli akademickich – także praktycy i eksperci, posiadający branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach kierunku Zarządzanie publiczne uruchomiliśmy cykl kształcenia umiejętności w trzech obszarach

 

 • rozwoju umiejętności interpersonalnych i społecznych;
 • rozwoju umiejętności komputerowych;
 • rozwoju umiejętności zawodowych.

 

Czego uczy się na zarządzaniu publicznym?

Każdy nasz absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą i zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który trwa aż 6 semestrów (cały okres studiów!). Zarządzanie publiczne posiada najbogatszy program praktyk zawodowych spośród kierunków realizowanych na Uniwersytecie Opolskim!

Studenci mają możliwość poznania m.in. podstaw nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Zdobytą wiedzę teoretyczną uczą się stosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądą także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karierą, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektu zawodowego.

Program studiów został tak opracowany, by absolwent Zarządzania publicznego był jak najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.

 

 

 

 

Działalność studencka

Studenci kierunku Zarządzania publicznego łączą studia z działalnością zawodową. Pracują w trakcie studiów w urzędach, prywatnym biznesie lub organizacjach pozarządowych. Niektórzy studenci realizują pomysły w formie rozwijania własnej działalności gospodarczej. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania na różnych polach: wolontariatu, działalności z zakresu CSR oraz działań naukowych (koła naukowe, media studenckie).

Stwarzamy możliwości rozwoju każdemu, a pomysły i idee wyrażane przez studentów są dla nas ważnym wyznacznikiem bieżących działań. Dzięki współpracy ze Studencką Radą Wydziału realizowane są projekty mające na celu jeszcze wyższy poziom zaangażowania studentów w proces własnego i instytucjonalnego rozwoju!

 

Co można robić po tych studiach?

Będziecie mogli stworzyć własne miejsce pracy, gdyż nabędziecie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym będziecie w stanie przezwyciężyć początkowe trudności, a także zaprojektować proces wdrożenia na rynek produktów i usług. Będziecie również w stanie odpowiednio zaprojektować swoją karierę zawodową, by stać się cenionym na rynku pracy pracownikiem. Będziecie w stanie zarządzać sobą, działaniami i procesami, w ujęciu indywidualnym oraz grupowym, dzięki czemu będziecie mieli ułatwiony start w sytuacji, gdy chcecie pracować w:

 •       administracji;
 •       służbach;
 •       biznesie – zarówno tym małym i średnim, jak też korporacyjnym;
 •       mediach;
 •       organizacjach pozarządowych.

Nie wiecie, co chcecie robić po studiach? Dzięki programowi praktyk, realizowanych przy współpracy z partnerami z wszystkich sektorów będziecie mieli możliwość „spróbowania” pracy i przekonania się, gdzie na pewno nie chcecie pracować, a w których miejscach chętnie byście zostali na stałe. Stworzymy Wam możliwość podjęcia takiego wyzwania!

Absolwent kierunku Zarządzanie publiczne będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych kierunkach, m.in. Politologia, Europa Master, Stosunki międzynarodowe, Public Relations, gdzie będzie miał możliwość poszerzenia uzyskanych kompetencji zawodowych i wzbogacenie ich o wiedzę z kolejnego obszaru.

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.