Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kosmetologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-KOS-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Kosmetologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 150
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Lidia Wesołowska,
Agnieszka Koznarska-Buczkowska,
tel. 77 442 35 10
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Informacje ogólne

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i humanistycznych, m. in. anatomii, fizjologii, dermatologii, chirurgii plastycznej, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii oraz wiedza szczegółowa z zakresu kosmetologii. Do dyspozycji uczących się pozostają trzy sale wykładowe, każda mieszcząca od 200 do 300 osób, 6 sal seminaryjnych, specjalistyczne laboratoria: chemiczne, biofizyczne, mikrobiologiczne, anatomiczne i informatyczne, a także własna biblioteka z czytelnią, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę gabinety kosmetyczne, gdzie jednocześnie ćwiczyć może 40 studentów.

W kosmetyce XXI wieku w coraz szerszym zakresie stosowane są czynniki fizykalne. Różne postaci energii pozwalają na przyśpieszanie wchłaniania preparatów, zwiększają metabolizm tkanek, usprawniają krążenie, przyśpieszają regenerację, opóźniają starzenie, są skuteczne w walce z cellulitem i otyłością, a także w odnowie psychosomatycznej. Umiejętność zastosowania różnych nowoczesnych form zabiegów studenci kierunku Kosmetologia zdobywają podczas zajęć praktycznych i teoretycznych. Zapoznają się oni z możliwościami wykorzystania w zabiegach kosmetycznych elektroterapii, ultradźwięków, promieniowania elektromagnetycznego, światłolecznictwa, termoterapii w zakresie podwyższania temperatury tkanek, jak również ich obniżania, a także wodolecznictwa.

Co można robić po tych studiach?

W trakcie nauki student posiada umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych  i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia.

W trakcie studiów studenci nabywają także praktyczne umiejętności wykonania masażu klasycznego całego ciała oraz elementów drenażu limfatycznego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do wykonywania zabiegów masażu relaksacyjnego oraz masaży uwzględniających techniki stosowane w terapii wyszczuplającej i antycelulitowej.

Zajęcia praktyczne, które stanowią znaczną część programu kształcenia, prowadzone są we własnych gabinetach na stanowiskach wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt IONTO COMED oraz Biomak. Pogram kształcenia przewiduje również po II i IV semestrze praktyki ciągłe w gabinetach kosmetycznych na terenie Opola i innych miast Polski.

Wydział Kosmetologii pracuje na kosmetykach firm polskich oraz zagranicznych, takich jak: Pedix, Alessandro, Bielenda,Charmine Rose, Norel.Uczelnia zapewnia również studentom cykliczne firmowe szkolenia dotyczące nowości na rynku kosmetycznym oraz konferencje naukowo-szkoleniowe, które mają na celu połączenie środowiska kosmetycznego i medycznego.       

Najlepsi studenci Wydziału mają możliwość doskonalenia się w zawodzie w kraju i za granicą, należenia do Koła Naukowego oraz udziału w międzynarodowym programie Erasmus służącym nawiązaniu współpracymiędzy uczelniami oraz podnoszeniu jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. W związku z czym w programie nauki znalazł się także język obcy. Uczelnia proponuje do wyboru język angielski lub niemiecki prowadzony pod kątem wykonywanego zawodu, przede wszystkim uwzględniający terminologię kosmetologiczną.

Rok akademicki rozpoczyna się w październiku, kończy we wrześniu.

Przyjęciana studia odbywają się na zasadzie rekrutacji, a naszym chętnym proponujemy zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci Kosmetologii PMWSZ w Opolu mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Opolskim i wydziałem Biotechnologii.

Czas trwania studiów

  •   6 semestrów,
  • plan studiów obejmuje 4772 godzin, w tym  godz. praktyk zawodowych 520

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat


Zasady kwalifikacji

 


Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia, przyjmowani są w pierwszej kolejności w roku akademickim 2021/2022.

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2021 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia 17.10.2021r.

 

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.

KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw; średnia ocen

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 przedmiot do wyboru (A)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33
2 przedmiot do wyboru (B)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33
3 przedmiot do wyboru (C)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33

*Każdy przedmiot może być wybrany tylko jeden raz.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw, średnia ocen ze świadectwa w skali procentowej

LP. Przedmiot Ocena Wynik
1 Wszytkie (n) Przeliczona na punkty wg tabeli z załącznika 4 suma ocen / n