Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Coaching filozoficzny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-CF-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Coaching filozoficzny
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersystet Opolski
Oleska 48
sala 102
Sekretarze:
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 30
Adres WWW http://www.filozofia.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (17.07.2021 00:00 – 14.09.2021 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2021 00:00 – 12.07.2021 23:59)

Coaching filozoficzny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz więcej czasu i środków przeznaczają na rozwój osobisty pracowników oraz relacje interpersonalne. Rośnie zapotrzebowanie na coachów, psychologów biznesu czy trenerów relacji interpersonalnych. Świat Zachodu odkrywa, że prawdziwym źródłem rozwoju nie jest bezduszna rywalizacja, lecz współpraca i odkrywanie twórczego potencjału jednostek. Studiowanie coachingu to wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesności.

Coaching filozoficzny to świadoma swoich filozoficznych źródeł nowoczesna metoda odkrywania wewnętrznych zasobów.

 

Co daje studiowanie Coachingu?

Absolwent uzyskuje atrakcyjny zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia. Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie sesji coachingowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów integracyjnych. Pozna oraz nauczy się stosować narzędzia pozwalające na skuteczne pokierowanie swoją osobistą karierą.

Oprócz Instytutu Psychologii naszej uczelni współpracujemy z Warszawską Akademią Filozoficznego Rozwoju Ego Eimi

Studia na kierunku coaching filozoficzny to intelektualna i duchowa przygoda. Ich celem jest zdobycie atrakcyjnego zawodu ale też osobisty rozwój i odkrywanie własnego potencjału. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, filozofowie, psycholodzy i coache z różnych instytutów naszego Uniwersytetu. Duża część zajęć będzie miała formę warsztatową.

 

Działalnośc studencka

W Instytucie Filozofii działają 3 koła: Studenckie Koło Filozofów Koło Naukowe Orientalistyki oraz Koło Medytacyjne studentów Coachingu.

Podczas spotkań Koła Filozofów analizowane i dyskutowane są wybrane klasyczne teksty filozoficzne, odbywają się wykłady pracowników naukowych Instytutu Filozofii i gości spoza Instytutu. Koło organizuje wyjazdy studentów  na konferencje czy zjazdy naukowe, a także organizuje konferencje naukowe.


Koło Naukowe Orientalistyki skupia się na działalności informacyjnej dotyczącej wiedzy na temat filozofii i światopoglądów kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z jednej strony chodzi o wskazanie pożytków jakie współczesna psychologia, filozofia czy nawet fizyka może odnieść dzięki dialogowi z 2500 tysiącletnią tradycją buddyjską, z drugiej natomiast o zagrożeniach i szansach  jakie niesie ze sobą kulturowa specyfika islamu. Koło organizuje wykłady otwarte, spotkania i warsztaty. Stałym elementem działalności jest cyklicznie organizowana konferencja Dni Tybetu w Opolu.


Koło Medytacyjne zbiera się raz w tygodniu na wspólnej medytacji i rozmowie. Celem tego Koła jest korzystanie z dobrodziejstw jakie przynosi regularnie praktykowana medytacja oraz rozwijanie kompetencji praktycznych związanych z medytacją. Wymiana doświadczeń oraz pogłębianie wiedzy na temat różnych dróg rozwoju świadomości.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent Coachingu filozoficznego może znaleźć zatrudnienie jako: coach, doradca filozoficzny, mediator, opiekun społeczny, trener rozwoju osobistego, edukator, doradca biznesowy, trener biznesu, itp. Nabywa również kompetencji, które mogą być przydatne w różnych innych zawodach wymagających pracy z ludźmi, takich jak pedagog, psycholog, terapeuta czy katecheta.


Przykładowe miejsca pracy: korporacje, ośrodki rozwoju osobistego, poradnie zawodowe, świetlice, szkoły, hospicja.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Coaching filozoficzny może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Filozofia, Nauki o rodzinie, Politologia, Stosunki międzynarodowe. Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Coaching filozoficzny można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filozofii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (77) 452 74 90
e-mail: filozofia@uni.opole.pl

 

Kierunki pokrewne

Psychologia, Teologia, Socjologia, Nauki o rodzinie, Historia.

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości  języka polskiego

 

Egzaminy będą się odbywać w terminach:

28 sierpnia 2020

24 września 2020

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.