Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-SO-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersystet Opolski
Oleska 48
sala 102
Sekretarze:
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 30
Adres WWW http://socjologia.wns.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (23.07.2021 14:00 – 14.09.2021 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2021 00:00 – 12.07.2021 23:59)

Czym zajmuje się socjologia?

Socjologia to dziedzina nauk społecznych, która zajmuje się tym wszystkim, co składa się na życie w społeczeństwie. Socjologowie interesują się, między innymi, poznawaniem wzorów kulturowych i prawidłowości społecznych, badaniem i wyjaśnianiem nowych zjawisk i procesów.

Praktyczne kompetencje które zdobędziesz na naszych studiach

Studia te rozwijają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, a także pozwalają na zdobycie praktyki zawodowej.

 Na studiach będziesz:

  • projektował i realizował badania społeczne, rynkowe, marketingowe.
  • tworzył profesjonalne narzędzia badawcze (UX – user experience, ankiety, kwestionariusze wywiadów, obserwacji i inne).
  • poznawał metody zarządzania projektami i pozyskiwania grantów o fundusze (m.in. w generatorze SOWA) – mamy bezpłatne szkolenie z certyfikatem.
  • analizował dane ilościowe i jakościowe w nowoczesnych programach komputerowych: SPSS (z możliwością certyfikacji zewnętrznej na II stopniu studiów), CAQDA – w tym ATLAS.ti.
  • uczył się współpracy i zarządzania zespołem pracowniczym
  • poznawał zasady dobrej autoprezentacji i wystąpień publicznych
  • planował własny rozwój i karierę zawodowej

 

Praktyki zawodowe będą realizowane po drugim roku studiów: w sektorze firm  prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

Absolwenci socjologii dobrze wypadają w podsumowaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanych w ramach platformy ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych – link)

Gdzie pracują socjologowie?

Nasi absolwenci z powodzeniem odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Mają do wyboru wiele możliwości. Pracują między innymi: 

agencjach badawczych, międzynarodowych korporacjach, firmach otoczenia biznesu, działach personalnych w dużych zakładach pracy, firmach szkoleniowych.

instytucjach publicznych:  urzędach gminy, miejskich, marszałkowskich, wojewódzkich, w miejskich ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie, kuratoriach sądowych, w urzędach pracy, obserwatoriach rynku pracy, fundacjach i stowarzyszeniach, mediach.

Prowadzą też własną działalność gospodarczą – badania rynkowe, marketingowe, projekty unijne i nie tylko…

Dlaczego warto studiować socjologię na Uniwerytecie Opolskim?

Student socjologii UO zdobywa doświadczenie zawodowe już podczas studiów (projekty badawcze i praca badawcza w terenie, znajomość programów komputerowych do analizy danych, certyfikaty);

Nasi absolwenci wykorzystują zdobyte kompetencje (m.in. znajomość programów komputerowych czy umiejętności projektowania badań) w różnych obszarach życia społecznego – dlatego są elastyczni, świadomi i swobodnie odnajdują się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Nasi studenci założyli i aktywnie działają w Kole Naukowym Socjologa realizując co roku ciekawe projekty społeczne i naukowe.

Podchodzimy indywidualnie do rozwoju każdego z naszych studentów. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, w nowoczesnych i klasycznych formach: wykładów, warsztatów, laboratoriów, seminariów, a także e-learningu. Zaplanowaliśmy, między innymi, takie zajęcia jak.:

- Metody i techniki badań społecznych

- Technologie informacyjne

- Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

- Zarządzanie projektami

- Podstawy ilościowej analizy danych w oparciu o program komputerowy (np. SPSS)

- Psychologia społeczna

- Socjologia w działaniu.

 

Więcej informacji na temat socjologii znajdziesz na naszej stronie internetowej: SOCJOLOGIA

Znajdz nas na Facebooku: @socjologia.opole


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.