• zaloguj się
 • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

English Philology, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-EP-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów English Philology
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 80
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius, pl. Kopernika 11,
pok. 201, 203; 2. piętro;
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://ep.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (19.04.2022 08:00 – 11.07.2022 23:59)

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA PROFILU AKADEMICKIM

Jeśli chcesz być przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom konkurencyjnego rynku pracy studiuj język angielski na studiach licencjackich na kierunku English Philology o profilu akademickim na Uniwersytecie Opolskim. To jest miejsce, gdzie studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu literatury, językoznawstwa, kultury i historii krajów anglojęzycznych, jak i praktyczne umiejętności językowe w języku angielskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, w ramach swojego programu studiów studenci mogą wybrać określoną modułową ścieżkę edukacyjną, w której specjalistyczne przedmioty pozwolą na rozwinięcie dodatkowych kompetencji w ramach ich ogólnego wykształcenia akademickiego. Studia stacjonarne oferują takie fakultatywne moduły jak: Kulturoznawstwo, Translatoryka, Angielski i Hiszpański, Angielski i Włoski, co poszerza ich możliwości zatrudnienia w przyszłości.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej oraz stopniem licencjata. Licencjackie studia na kierunku English Philology przygotowują kandydatów do studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i nowoczesnej sali komputerowej z kilkunastoma stanowiskami. Nasza biblioteka i czytelnia oferuje dostęp do obszernego księgozbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanego przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden semestr lub dwa, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Grecji, Włoszech, Turcji i na Cyprze. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 1 stopnia na kierunku English Philology o profilu akademickim kończą studia wyposażeni w rozwinięte umiejętności komunikacji w języku angielskim w formie pisemnej i ustnej na poziomie C1, a zatem mogą poszukiwać zatrudnienia wymagającego zaawansowanej znajomości języka angielskiego i, w zależności od wybranego modułu, wiedzy o szeroko pojętej kulturze krajów anglojęzycznych, znajomości teorii i metod przekładu, znajomości języka hiszpańskiego i wiedzy na temat hiszpańskiego obszaru językowego, znajomości języka włoskiego i wiedzy na temat kultury Włoch, znajomości języka chińskiego i wiedzy na temat kultury Chin, czy znajomości języka angielskiego specjalistycznego i wiedzy na temat środowisk gospodarczych lub środowiska medycznego. Ponadto nasi studenci kończą studia, posiadając umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji. Potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach. Rozumieją także potrzebę uczenia się przez całe życie.  Są dobrze przygotowani do pracy, na przykład w:

 • biurach tłumaczeń
 • agencjach public relations
 • wydawnictwach
 • agencjach reklamowych
 • organizacjach zbierających fundusze
 • spółkach, korporacjach i innych organizacjach biznesowych
 • ośrodkach badawczych
 • wielu innych dziedzinach, które wymagają bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Studenci zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich powinni kontynuować studia magisterskie z modułem nauczycielskim lub zapisać się na dodatkowe nauczycielskie studia podyplomowe również oferowane przez Uniwersytet Opolski.

ZASADY REKRUTACJI

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język angielski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język angielski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.


.