• zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2022 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

English Philology - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-EP-S.L.3.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów English Philology
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius, pl. Kopernika 11,
pok. 201, 203; 2. piętro;
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00 - 15.00
Adres WWW http://eppp.wfil.uni.opole.pl/
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.04.2022 08:00 – 11.07.2022 23:59)

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI NA PROFILU PRAKTYCZNYM

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy, studiuj na kierunku English Philology o profilu praktycznym, na poziomie studiów licencjackich, w języku angielskim. Uniwersytet Opolski we współpracy z lokalnymi firmami i organizacjami biznesowymi stworzył innowacyjny program, który umożliwia studentom połączenie ich rozwoju akademickiego z praktycznym zastosowaniem wiedzy i umiejętności w otoczeniu biznesowym. Studenci uczą się, jak funkcjonować w międzynarodowej firmie produkcyjnej, rozwijając swoje umiejętności w zakresie analizy, planowania, zarządzania, ekonomii lub informatyki. Uczą się używać języka angielskiego w mowie i piśmie na zaawansowanym poziomie C1. Program studiów obejmuje kilka tematów biznesowych, takich jak zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, logistyka, handel międzynarodowy i prawo handlowe, negocjacje biznesowe, czy budowanie relacji w świecie biznesu, aby wymienić tylko kilka. 

 Studia licencjackie kończą się obroną licencjacką i uzyskaniem stopnia licencjata.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich wspiera i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym i językowym. Ponadto studenci uczą się bezpośrednio od praktyków w dziedzinie biznesu i organizacji. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo wyremontowanym zabytkowym budynku Collegium Maius wyposażonym w nowoczesną technologię audiowizualną. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego zbioru literatury anglosaskiej (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i czasopism poświęconych nauczaniu). Dodatkowo studenci mogą wziąć udział w wizytach w fabrykach, firmach lub korporacjach w celu wzbogacenia swoich praktycznych umiejętności. Atutem profilu praktycznego od 2019-2020 są dwa pełne semestry – na łączną liczbę 960 godzin, spędzone na praktykach zawodowych w wybranych przez studentów firmach.

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą zapisać się na program wymiany studentów Erasmus + oferowany przez Uniwersytet Opolski, który umożliwia studiowanie za granicą przez semestr lub dwa, rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poznawanie kultury obcego kraju i zdobywanie wiedzy zawodowej za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr. Studenci mogą również uczestniczyć w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staż za granicą.

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 1 stopnia na kierunku English Philology o profilu praktycznym mogą szukać zatrudnienia w małych, średnich lub dużych firmach produkcyjnych, jednostkach projektowych i administracyjnych oraz przedsiębiorstwach prywatnych, korporacjach, instytucjach biznesowych, w działach planowania, logistyki lub produkcji i zarządzania projektami przedsiębiorstw, szczególnie tam, gdzie niezbędnym elementem kwalifikacji jest znajomość języka angielskiego w tym biznesowego na poziomie C1. Nasi studenci kończą studia z zaawansowanymi umiejętnościami komunikacji w tematach biznesowych w języku angielskim w mowie i piśmie, umiejętnością wyszukiwania informacji z różnych źródeł, analizowania i syntezy informacji oraz efektywnej pracy zarówno niezależnie, jak i w zespołach. Studia licencjackie przygotowują również kandydatów na studia podyplomowe w podobnej dziedzinie, np. Angielski biznesowy lub inne specjalizacje językowe i administracyjne.

ZASADY KWALIFIKACJI

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów. Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język angielski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

"KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język angielski część pisemna matury 0,80
2 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.


.