• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dietetyka, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-DIE-S.M.2.PP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Dietetyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel. 77 44 23 523
tel. 77 44 23 528
E-mail: rekrutacjawnoz@uni.opole.pl

Cudzoziemcy:
ul. Grunwaldzka 3,
45-054 Opole (pok. 1, 8, 9)
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW https://wnoz.uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego są studiami realizowanymi przede wszystkim w dyscyplinie nauki o zdrowiu. To u nas pozyskasz szeroką wiedzę z obszarów dietetyki klinicznej, żywienia klinicznego, modeli dietoterapii, prowadzenia pacjenta w gabinecie dietetycznym, ale też na oddziale szpitalnym czy w innej placówce medycznej.

Jakie kompetencje zdobędziesz studiując dietetykę na studiach ii stopnia?

  • Zostaniesz specjalistą w zakresie oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia człowieka oraz planowania i wdrażania racjonalnego sposobu żywienia indywidulnego i zbiorowego.
  • Uzyskasz obszerną znajomość metod postępowania dietetycznego w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych oraz sposobów ich wdrażania.
  • Szczegółowo poznasz i nauczysz się wdrażać różne formy oraz metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia
  • Posiądziesz wiedzę z zakresu psychodietetyki, czynników psychologicznych w występowaniu zaburzeń odżywiania. Nabędziesz umiejętności profesjonalnego planowania postępowania dietetycznego, mobilizowania pacjenta do leczenia dietetycznego oraz prowadzenia terapii.
  • Nauczysz się analizować modele zachowań prozdrowotnych i procesy psychospołeczne ważne dla ochrony zdrowia i stylu życia.
  • W trakcie realizacji studiów odbędziesz 12 tygodniową praktykę żywieniowo – dietetyczną.

Co można robić po ukończeniu studiów? 

Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych, szkolących z zakresu żywienia i dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także w placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo -badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opartej o usługi dotyczące poradnictwa żywieniowo-dietetyczno-zdrowotnego.

Po zakończeniu procesu edukacji na II stopniu Dietetyki student uzyska dyplom magistra. Absolwent będzie gotowy do rozpoczęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

W przypadku równej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia, kierunek Dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka.

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2023 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia 17.10.2023 r.

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.