• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-S-E-L-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
pok. 2 parter
Cudzoziemcy:
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9
Adres WWW http://www.we.uni.opole.pl
Wymagany dokument
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Tura 2 (27.07.2023 00:00 – 27.09.2023 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2023 08:00 – 11.07.2023 23:59)

EKONOMIA

Zapraszając Maturzystów do podjęcia studiów na Wydziale Ekonomicznym należy podkreślić, że absolwenci naszych kierunków podjęli atrakcyjną, zgodną ze swoim wykształceniem pracę nie tylko w przedsiębiorstwach Opola i regionu opolskiego, ale także w kraju i zagranicą. Działają w samorządach różnych szczebli, w organizacjach, stowarzyszeniach społecznych oraz w wielu innych znaczących instytucjach.

Wyrazem pozycji naukowej naszego Wydziału są prawa do nadawania stopnia doktora w zakresie ekonomii.

 

Czego uczy się na Ekonomii?

Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz nauk pokrewnych realizującej zagadnienia z zakresu: mikroekonomii i makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej i gospodarczej, finansów i rachunkowości, zarządzania, analizy ekonomicznej, prawa, matematyki, technologii informacyjnych, statystyki, ekonometrii, podstaw gospodarki przestrzennej a także z przedmiotami specjalizacyjnymi oraz fakultatywnymi. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez wybór modułów oferowanych na kierunku Ekonomia.

Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

Moduły na pierwszym stopniu (do wyboru od III roku):

 • Analiza rynku
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Gospodarka i społeczeństwo
 • Gospodarka miejska i regionalna

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Ekonomia uzyskuje tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Potrafi prowadzić analizy ekonomiczne procesów zachodzących w gospodarce, na rynku i w przedsiębiorstwie. Nabyta w trakcie studiów umiejętność interpretacji danych ekonomicznych pozwala podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania czynnikiem społecznym, produkcją i finansami oraz organizacji w przedsiębiorstwach. Jest wyposażony w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno – finansowe podmiotów rynkowych. Posiada umiejętność działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym, sprawnie posługując się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację danego podmiotu oraz jego otoczenie.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich podmiotach i instytucjach zgłaszających zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę ekonomiczną różnych szczebli (przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz samorządowej, instytucje około-biznesowe, organizacje pozarządowe). Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto posiada umiejętność poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz niezbędną w zawodzie ekonomisty znajomość języków obcych.

 • Absolwenci kierunku Ekonomia mogą zostać:
 • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • Dyrektorami banków,
 • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach,
 • Naukowcami i nauczycielami (po ukończeniu kursu pedagogicznego),
 • Politykami i pracownikami administracji szczebla samorządowego.

Działalność studencka

Studenci kierunku Ekonomia działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Studenckim Kole Naukowym Aurum, Kole Naukowym Rachunkowości oraz w Kole Naukowym Logistyki "LogPoint", dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Mają możliwość publikowania wyników swoich prac badawczych w Studenckich Zeszytach Naukowych. Organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych.

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST.

Współpraca międzynarodowa

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi: 

 • Uniwersytet la Coruna Hiszpania
 • Uniwersytet w Wilnie Litwa
 • Uniwersytet w Dijon Francja
 • Uniwersytet w Trier Niemcy
 • Uniwersytet w Poczdamie Niemcy
 • Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy
 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Zittau/Goerlitz Niemcy
 • Uniwersytet Selcuk Turcja,
 • Uniwersytet Kremenchuk Ukraina.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia. Może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Ekonomia, Zarządzanie,  Język biznesu, Politologia, Stosunki międzynarodowe.

Więcej o kierunku Ekonomia dowiesz się TUTAJ

 

Dostępność

Kierunek dostępny dla osób z niepełnosprawnością, jednak dostępność infrastruktury i zajęć podczas realizacji wymagnych praktyk zależna jest od przedsiębiorstwa.

Dostępność infrastruktury: Budynek przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poruszanie się po budynku wiąże się z pokonywaniem schodów i półpięter. Budynek jest wyposażony w windę. W bibliotece znajduje się stanowisko dla osób niedowidzących.

Dostępność zajęć: Zajęcia odbywają się w salach wykładowych. Realizacja zajęć w formie praktyk oraz związane z nią utrudneinia związane są z konkretną jednostką, w której relizowane są praktyki.

 

Komisja rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. (77) 401 69 19 (kontakt telefoniczny wyłącznie w terminie w trakcie prac komisji tj. od 21.07 do 31.07 oraz 04.09 do 29.09. W pozostałych terminach zapytania proszę składać poprzez formularz IRK  wybierając opcję "Zadaj pytanie").
 

GODZINY PRACY KOMISJI 

Lipiec (21.07 - 29.07) od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15:00, w soboty od 9.00 do 12.00, 29.07 do godz. 15.00.

Wrzesień: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 12.00.

W sierpniu w godz. 9:00-14:00 dyżur pełni Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106)
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna po 1 września.

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl tel. +48 77 452 7496,  +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą) adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Przedmiot do wyboru: geografia, WOS, historia lub j. polski.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna * 0,20
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,10
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna * 0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia lub j.polski.